Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Om å heise Israels flagg

  Marian Eigeles

Innlegg i avisen Dagen 21.2.2018

Misjonsledere vil ikke heise Israels flagg på sine møter av frykt for at dette ville bli oppfattet som politisk markering. Jeg tror at de ønsker å unngå det uunngåelige. For Bibelens Gud åpenbarer seg i Israels historie. Og historie handler også om fortidens politikk, og dagens politikk blir morgendagens historie. Dette betyr at når vi velsigner Israel, tar vi også et politisk standpunkt. Og løftene Gud har gitt til Israel har også en politisk dimensjon.

Men Israels historie er en del av frelsehistorien. Og gjenopprettelse av den jødiske stat representerer et vendepunkt i frelsehistorien. Det betyr begynnelsen på det jødiske folks forløsning, som til slutt vil føre til den endelige forløsning. Derfor, når vi heiser det israelske flagg, forkynner vi at vår forløsnings time er nær. Samtidig markerer vi vår solidaritet med det jødiske folk og deres stat.

De trenger vår solidaritet fordi deres eksistens som fri nasjon i eget land fortsatt er truet. Derfor befinner de seg i en uavlatelig kamp for sin eksistens. Og i Bibelens lys ser vi at det er selveste mørkets fyrste som til syvende og sist står bak denne trussel. Heisingen av Israels flagg er også en bekjennelses handling. Vi bekjenner vår tro på en Gud som fortsatt er Israels Gud og som står ved sine løfter.

Marian Eigeles
medlem i hovedstyret for Ordet og Israel