gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Netanyahu i FN-tale: Det iranske folk er våre venner
Livets Ord Jerusalem 2017.09.23

Tirsdag holdt statsminister Benjamin Netanyahu sin årlige tale i FNs generalforsamling


Israels statsminiser taler i FNHans tale var delt i tre hoveddeler. For det første understrekte han Israels bidrag til verden når det gjaldt oppfinnelser, og han pekte på hvordan dette har åpnet dørene for Israel til mange nasjoner som det ikke var noen eller kun begrenset kontakt med tidligere. Netanyahu avsluttet denne delen av talen med å si: "Etter 70 år [siden etableringen av staten Israel] har verden omfavnet Israel, og Israel omfavner verden."

Den andre delen av talen fokuserte på FNs anti-israelske rulleblad. I stedet for å håndtere de virkelige problemene i verden og fordømme dem som virkelig bryter folkeretten, fortsetter ulike FN-organer sin ensidige kritikk av Israel.Men Netanyahu hadde også lagt merke til at dette har forandret seg noe i det siste. Organisasjonen har vært "et episenter for global antisemittisme", men statsministeren tror at dette vil endre seg etter hvert som stadig flere nasjoner utvikler relasjoner med Israel. Netanyahu roste deretter USAs president Trump og hans FN-utsending Nikki Haley for deres støtte og "for å fortelle sannheten om Israel."

Iran var fokus for den siste tredjedel av Netanyahus tale. Atomavtalen er pinlig, sa han. "Fix it or nix it (Ordne opp eller forkast avtalen)," sa den israelske statsministeren. Avtalen baner vei for at Iran kan bli en atomvåpen-stormakt. Og dette skjer samtidig som Iran sprer sitt "jernteppe" fra Teheran til Tartus, fra Det kaspiske hav til Middelhavet - og parallelt jobber videre med sitt missilprogram. For å bli kvitt avtalen, sa Netanyahu, må massivt politisk press, inkludert lammende sanksjoner, gjenopprettes. Å fikse til avtalen blir vanskeligere, men det skulle innebære strengere inspeksjoner, tilgang til plasser som Iran for tiden hindrer observatører i å komme inn på og straffe Iran for ethvert brudd.

Netanyahu sa at Israel kommer til å gjøre det som må til for å hindre Iran i å etablere permanente militære baser i Syria og la til at "de som truer oss med tilintetgjørelse, utsetter seg selv for livsfare". Han siterte deretter med stor trygghet 2. Samuels bok kapittel 21 vers 1: "Israels lys vil aldri bli slukket."

Før sine avsluttende kommentarer der han i all hast nevnte fred med de palestinske araberne og understreket at det i år er 120 år siden den første sionistiske kongressen, vendte Netanyahu seg til det iranske folket og sa på farsi: "Dere er våre venner." Han la til: "En dag skal dere bli frigjort fra det onde regimet som terroriserer dere. "

Netanyahus tale følger et kjent mønster: Minne verden om Israels bidrag og prestasjoner i et globalt perspektiv, analyse av antisemittismen og til slutt et verbalt oppgjør med Israels fiender. Innimellom gir han historiske referanser som understreker det jødiske folks opprinnelse og erfaringer. Som alltid var det en utmerket tale. Og selv om opposisjonspolitikere i Israel selvsagt er kritiske til Netanyahus politikk, sa en av dem, Hilik Bar fra Labour-partiet: "Jeg er enig i alt som ble sagt."

Netanyahus taler i FN er så velforberedte, så logisk konsistente og så rotfestet i historien at enhver objektiv observatør bare må akseptere hans argumenter.

Og likevel er det noe grunnleggende problematisk med denne talen – det er en ren forsvarstale for staten Israel. Netanyahu beskriver hvordan Israel er "et lys for nasjonene" –noe Israel virkelig er – og hvorfor staten fortjener sin "plass blant nasjonene" – noe Israel virkelig gjør. Men hvilken annen nasjon bruker sin tale i FN til å fremme dette formålet? Ingen! Andre nasjoner er opptatt av internasjonale og regionale utfordringer.

Dette er ikke primært Netanyahus eller Israels problem - det er hos det internasjonale samfunnet problemet ligger. Netanyahu tvinges til å holde en slik forsvarstale fordi Israel fortsatt ikke behandles som andre nasjoner. Mens Iran truer med å utslette Israel og systematisk arbeider mot å nå dette målet, ser verden bort. Når fordømmelsene hagler over Israel fra FNs organer, gjør verdens "opplyste demokratier" det samme. Selv om Den palestinske myndigheten (PA) lærer opp sine skolebarn til å hate og drepe, fortsetter verden å finansiere PA-skolene. BDS-aktivister oppfordrer til boikott, svartmaler og sprer løgner om Israel, men få bryr seg. Når jødisk historie blir forvrengt eller benektet, applauderer verden. Og når antisemittismen øker i omfang verden rundt, blir det bagatellisert og "forklart" som legitime uttrykk for protest mot Israel. Ikke rart at Netanyahu ser et behov for å forsvare sin nasjon.

Når alt kommer til alt, så kan en ikke forvente at mye vil forandre seg etter Netanyahus og de andre verdensledernes taler i FN. USAs president Trump kritiserte også atomavtalen med Iran i skarpe ordelag, men det betyr ikke at han hverken vil eller kan bidra til at avtalen forkastes. Som en observatør i FN uttalte: "FNs Generalforsamling (UNGA) er et sted der en kommer med erklæringer - ikke stedet der avgjørende beslutninger tas." Så lenge Europa støtter atomavtalen ett hundre prosent, blir det vanskelig å få endret på den. Det lengste USA kan gå er å trekke tilbake sin støtte til avtalen og eventuelt innføre nye sanksjoner. Men det vil ikke hindre Iran i å utvikle atomvåpen. Med mindre det blir et regime-skifte i Iran, er bruk av makt eneste måte å få stanset Irans atom-program. Og det er nok en altfor risikabel veg å gå.

Avslutningsvis må nevnes at Trump har fått sterk kritikk for sine uttalelser om å tilintetgjøre Nord-Korea. Dette er ikke akseptabelt språk fra en amerikansk president, ikke engang om navnet ditt er Donald Trump. Den amerikanske presidenten bør lære av Netanyahu. I stedet for å snakke om å knuse Nord-Korea bør han rette sitt verbale skyts mot nasjonens regime, men tale vennlig til det nord-koreanske folket.
 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.