gratis gratis funn
Bli medlem av Ordet og Israel og styrk opinionen for det jødiske folks sak!


har som forutsetning for sitt
arbeide Jesu ord:
Skriften kan ikke settes
ut av kraft Joh 10:35b

Siste blad i PDF-format

40. årgang mars 2017 - nr. 1

40. årgang mars 2017 - nr. 1


Last ned Adobe Acrobate Reader gratis


Siste artikler
GUDS LAND - DET GODE LANDET
Av Charles Hansen
2017.11.14


GUDS LAND - ISRAELS LAND
Av Charles Hansen
2017.09.05


GUDS FOLK - ET FORLØST FOLK
Av Charles Hansen
2017.04.26


GUDS FOLK - ET HELLIG FOLK
Av Charles Hansen
2017.02.13


GUDS FOLK - ET UTVALGT FOLK
Av Charles Hansen
2016.11.08


GUDS ORD - ÅPENBARINGEN I NT
Av Charles Hansen
2016.09.01


Guds ord - Brevene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds Ord - Apostlenes gjerninger i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - Evangeliene i NT
Av Charles Hansen
2016.05.25


Guds ord - skriftene i GT
Av Charles Hansen
2015.09.01


Guds ord - Profetene i GT
Av Charles Hansen
2015.05.05


Hva ligger bak medienes urettferdige dekning av Israel?
Av
2015.02.23


Guds ord - Loven i GT
Av Charles Hansen
2015.02.10


Guds ords inspirasjon og autoritet
Av Charles Hansen
2014.11.18


Guds rike - fra Herrens dag til Guds dag
Av Charles Hansen
2014.09.03


Guds rike - fra Herrens vredes dag til hans veldes dag
Av Charles Hansen
2014.05.06


Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse
Av Gordon Tobiassen
2014.04.07


GUDS RIKE - FRA PINSEDAG TIL FORLØSNINGENS DAG
Av Charles Hansen
2014.02.04


Guds rike - fra Jesu fødsel til hans himmelfart
Av Charles Hansen
2013.11.13


Israel og paktene
Av Thor Evje
2013.11.06


GUDS RIKE - FRA SAMUEL TIL MALAKI
Av Charles Hansen
2013.08.27


Guds rike fra Noah til dommertiden
Av Charles Hansen
2013.04.28


Israels landløfter en viktig nøkkel
Av Gordon Tobiassen
2013.02.24


Guds rike fra evighet til vannflommen
Av Charles Hansen
2013.02.04


Løvhyttefesten
Av Charles Hansen
2012.11.08


Den store forsoningsdagen
Av Charles Hansen
2012.08.30


Basunklangdagen
Av Charles Hansen
2012.05.02


Ukenes høytid
Av Charles Hansen
2012.01.27


Førstegrødens høytid
Av Charles Hansen
2011.11.09


De usyrede brøds høytid
Av Charles Hansen
2011.09.01


Israel har funnet enorme ­gassforekomster i Middelhavet og forbereder seg på å bli en energimakt
Dagsavisen 2017.10.24

De første gassfunnene i de israelske farevannene lå fem kilometer under havbunnen. Funnet ble gjort av det amerikanske selskapet Nobel Energi


Oljeplatform i Middelhavet utenfor Jaffa

Israel, Kypros og Libanon er i strid om kontrollen av gassfunnene i det østlige Middelhavet. Israel og Kypros har inngått en avtale om sin havgrense, men Libanon er ikke del av avtalen. Tyrkia nekter Kypros å lete etter olje utenfor den nordlige delen av øya.

USA har forsøkt å megle mellom Israel og Libanon om havgrensen, men uten å lykkes. Libanon planlegger nå å starte sin gassutvinning nord for den israelske.

I tiår hadde israelerne lett forgjeves etter olje og gass. På 70-tallet fant de så gass i Sinai-ørkenen, men området ble deretter gitt tilbake til Egypt som del av en fredsavtale. Israelerne begynte etter hvert å slå seg til ro med at de hadde etablert sin stat i et av de få områdene i Midtøsten der det ikke fantes olje. Spøkefullt begynte folk å si at Gud kun hadde sagt at Det lovede landet skulle inkludere melk og honning. Han skal ikke ha sagt noe om olje.

Men så begynte boringen til havs. Her har Israel lært av Norge.

Siden 2009 har israelerne drevet en effektiv leting under Middelhavet, og de har funnet over 30 trillioner kubikkmeter med gass, det største funnet i verden det siste tiåret.
– Dette er en gamechanger, forteller en israeler som er dypt involvert i sitt lands energipolitikk.

Ifølge israeleren vil hele landets økonomi transformeres til noe mer i retning tilstandene i Gulf-landene.De første gassfunnene i de israelske farevannene lå fem kilometer under havbunnen. Funnet ble gjort av det amerikanske selskapet Nobel Energi.
– Gassfunnene vil forvandle Israel, sier han til Dagsavisen.

Israelere har nå vært i Norge for å lære om forvaltningen av landets energiforekomster. Norske selskaper er involvert i gassutviklingen. I 2012 besluttet Israel å etablere et investeringsfond på linje med Norges oljefond. Og slik israelerne ser det er dette bare begynnelsen.

I motsetning til antatt, at Israel vil gå mot økt internasjonal isolasjon, tror den israelske kilden at landet heller vil få økt innflytelse.
– Hvis vi begynner å eksportere gass til Europa, vil det kunne lette de europeiske statenes avhengighet av gass fra Russland. Uten tvil vil dette også gi økt politisk innflytelse, sier israeleren.

Russland har som kjent brukt gasseksporten til å presse tidligere østblokkland til knærne. Norge har etter hvert forsøkt å erstatte den russiske med norsk gass. Men nå ønsker Israel å tilby Europa sin gass – denne gangen i rør fra sør.

Energimakt
At Israel, som ikke er større enn Telemark fylke, vil kunne bli en energistormakt, er ikke utenkelig. Lille Qatar, som ligger i Persiabukta, sitter på 13 prosent av verdens kjente gassforekomster. Qatar har ikke mer enn 270.000 statsborgere, men er i dag en større maktfaktor i Midtøsten.

Allerede i dag vil gassfunnene kunne få strategiske konsekvenser for politikken i Midtøsten. Israel forhandler om salg av sin gass til Egypt og Jordan, land Israel tidligere lå i krig med. I dag har Israel fredsavtaler med de to statene, men forholdet er ikke preget av nære forbindelser. Gasseksporten vil derimot kunne knytte landenes økonomi nærmere sammen.

Politikk har alltid vært en del av Midtøstens olje- og gassfunn. I 1973 innledet arabiske stater, inkludert Egypt, oljesanksjoner mot Vesten, noe som da førte til at verdens oljepriser gikk opp fra tre til tolv dollar fatet.

Krigene har også påvirket eksportmulighetene. Fra 50-tallet eksporterte Saudi-Arabia sin olje gjennom et rør som passerte Jordan, Golanhøydene og til Libanon. I 1967 okkuperte imidlertid Israel Golanhøydene fra Syria. Israel stanset ikke oljeeksporten, men snart kom de såkalte supertankerne og overtok mye av oljetransporten.

Ingen stabilitet
Inntil den islamske revolusjonen i 1979, var samarbeidet mellom Iran og Israel usedvanlig nært, også i oljespørsmål. Iran fraktet olje til den israelske rødehavshavnen Eilat, og så ble oljen fraktet i rør til Israels middelhavshavn Ashkelon. Etter revolusjonen kuttet Iran alle forbindelser med Israel. Men fortsatt hevder Iran at Israel skylder landet 1,1 milliarder dollar for ubetalte oljeleveranser.

Olje og gass i Midtøsten er på ingen måte heller en garanti for økt stabilitet. Gruppen IS er antatt å tjene rundt tre millioner dollar dagen for oljeeksporten fra områdene gruppen kontrollerer i Irak og Syria. I Israel er alle klar over at gassindustrien i havet lett kan bli sårbar.

Uten velvilje og uten åpne kommunikasjonslinjer kan selv misforståelser blusse opp til kriger. Nabolandet Libanon hevder i dag at Israel har tatt deler av deres territoriale farvann. Og Hizbollah, den sjiamuslimske geriljaen som dominerer Libanon, truer med angrep.
– Libanon vil gjøre altfor å forsvare sine rettigheter, koste hva det koste vil, sier Naim Qassem, nestkommanderende i Hizbollah. Fordi den nye gassindustrien kan bli sårbar, har Israel gått til innkjøp av flere nye krigsbåter som skal patruljere farvannet. 

GAVER TIL ORDET OG ISRAEL

Alle som ønsker å gi en gave til Ordet og Israel kan innbetale denne til vår bankkonto: 7874 06 25224.


THOR EVJE ER DØDThor Evje døde den 14. oktober etter lengre tids sykdom og ble begravet den 24. samme måned. Ordet og Israel la ned krans på hans båre.

Thor var med og stiftet Den norske bevegelsen Ordet og Israel. og han ble helt fra starten innvalgt i bevegelsens styre. Jeg har derfor hatt den glede å samarbeide med ham i mange år.

I flere år hadde han ansvaret med å finne og oversette nyheter til vårt blad og hjemmeside. Dette hjalp han meg trofast med helt til noen få dager før sin død.

Thor Evje gjorde således en stor og langvarig innsats for Ordet og Israel, noe vi vil takke ham hjertelig for. Vi lyser fred over hans minne.


Ole Bernhard Sørbøe


JOFFI Norge - bankkonto: 1503 27 18318Joffi Norge er ungdomsarbeidet til bevegelsen Ordet og Israel. Vi er en bevegelse som har det formål å fremme Bibelens syn på Israel og det profetiske ord blandt ungdommer i Norge. Den måten vi ønsker å gjøre det på er blant annet ved å arrangere turer til Israel for ungdom. Vi ønsker også å bygge opp et godt arbeid i Norge, gjennom Joffi-grupper, leirer/konferanser, møter, og Ordet og Israels sommerstevne.

Gave til vårt ungdomsarbeid! Bruk bankkonto 1503.27.18318

Vi trenger din støtte for å kunne gi ungdom i dag bedre kjennskap til Bibelen, Israel og det jødiske folk.

Vil du også ha skattefradrag for din gave til oss? Send oss ditt fødselsnummer (11-siffer). Alle gaver mellom kr 500,- og kr 12.000,- gir rett til skattefradrag.

Ønsker du å bli fast giver? Sender du oss ditt fødselsnummer og beløpet du ønsker å støtte oss med i måneden, kvartalet, halvåret eller lignende og oppretter fast trekk fra din bankkonto i banken/nettbanken din
For å bli fast giver eller registrere ditt fødselsnr. eller andre spørsmål. Bruk kontaktskjema under.


Lytt til jødiske familier som feirer sjabbát sammen i JerusalemDet er en opplevelse å se og høre disse jødiske familier som synger og spiser sammen som en innledning til sjabbáten. Spesielt er det gripende å se barnas glede og engasjement.


Ny bok fra Charles HansenBoken "Husholdninger, hemmeligheer og høytider" kan nå bestilles fra vårt kontor.


AnnonseTil hjemmeside, klikk på Annonse øverst!


Bli medlem av Ordet og Israel!Kanskje du allerede er abonnent på vårt blad Ordet og Israel? Hvorfor ikke også bli medlem av bevegelsen, og på denne måten støtte vårt arbeide? Jo flere medlemmer vi blir, jo sterkere opinion kan vi være for Israel og det jødiske folks sak.

Medlemsavgift kr. 350,- pr. år, kr, 200,- for pensjonister og studenter. Medlemsskap pensjonistektepar kr. 300,-, og medlemsskap ektepar kr. 600,-. Medlemsskap for Joffi(ungdom) er gratis.

Kun abonnement på blad kr. 100,- pr. år.

Kontakt vårt kontor ved å klikke på blå overskrift.


Mange lokale grupper i Ordet og IsraelOrdet og Israel har nå 19 lokale grupper i sving rundt i landet. Shalomgruppen i Oslo, Haldengruppen, Mevasseretgruppen i Fredrikstad, Hatikvagruppen i Tysse ved Bergen, Larvikgruppen, Giskegruppen ved Ålesund, Tønsberggruppen, Sandefjordgruppen, Altagruppen, 2 bibelgrupper i Vestfold, Verningengruppen i Vestfold, Israelgruppen i Kristansand, Israelgruppen i Trondheim, Israelgruppen i Bergen, Israelgruppen i Stavanger, Shofargruppen i Mandal samt Ordet og Israelgruppen i Haugaland, samt i Folloregionen i Akershus.Video med jødisk morgenbønnesangDenne oppmuntrende og lystige videoen med en religiøs jødisk morgensang, sunget av de jødiske sangerne i Yigdal by Kol Ish – From Daily Jewish Prayer.

Under morgenbønnen i synagogen drømmer disse 5 jødiske gutter om tiden på kibbutzen.

Klikk på blå overskrift og husk å se på videoen med full skjerm!


VIDEO - Davids 3.000 år gamle by er åpnet for turisterVed å klikke på blå overskrift kan du se en fantastisk DVD fra YouTube fra kong Davids 3000 år gamle Jerosjalayim.


KONTAKT Ordet og Israels kontorSekretær Arve Solberg

Kontoradresse: Håvundv. 187, 3714 Skien
E-mail: kontor@ordetogisrael.no
Telefon: +47 913 96 815
Bankkonto: 7874 06 25224

Formann: Gunnstein Nes, tlf. +47 970 74 750

Reisesekretærer: Charles Hansen, tlf. +47 480 07 163
Gordon Tobiassen, tlf. +47 926 48 972

Ansv. redaktør: Dagfinn Nese, tlf. +47 924 03 414

Infokonsulent: Ole Bernhard Sørbøe, tlf. +47 458 71 980
E-mail: obsorboe@ordetogisrael.no


Årsmelding for 2016-2017 MED ÅRSREGNSKAP FOR 2016Joffi Norge påJoffi Norge er Ordet og Israels ungdomsarbeide. Her vil JOFFI-styret legge ut aktuelt Israelsstoff.

Klikk på blå overskrift, og du vil komme inn på Joffi Norges Facebookside!


Ønsker du info om Israel til din e-mail?

Ordet og Israel sender ut regelmessig informasjon og nyheter til alle som ønsker dette.

Klikk på overskriften og oppgi navn og e-mailadresse så vil du få nyheter tilsendt fra oss.

Din e-mailadresse forblir skjult ved alle utsendelser av info.


Boken "Jerusalem"Ordet og Israel sender i disse dagar ut en ny bok om Jerusalems historie skrevet av Kjell Furnes.

Mer om boken, klikk på blå overskrift!


Besøk Ordet og Israel i Danmarks hjemmesideKontoret i Danmark

Helt siden Den norske bevegelsen Ordet og Israel startet i 1978, har vi stått i nær kontakt med vår eldre søsterbevegelse i Danmark.Med Israel for Fred MIFFOrdet og Israel er organisatorisk medlem av organisasjonen Med Israel for Fred - MIFF. MIFF driver et meget godt informasjonsarbeide om Israel og Midt-Østenkonfllikten.


Ordet og Israel (Norge) på

Hjelp Jødene Hjem er vår samarbeidspartnerOrdet og Israel står bak Hjelp Jødene Hjem. Vi er representert i organisasjonens representantskap.


Felleskomiteen for Israel - FKIFelleskomitéen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Ordet org Israel sammen med Israels venner på Stortinget samt flere Israelvennlige organisasjoner står bak komiteen. Styreleder er Conrad Myrland fra Med Israel for Fred.


Ny bok til salgs på vår nettbutikkDenne boken selger vi nå for nedsatt pris kr. 110,-. Det er en meget god bok, som vi kan anbefale på det beste, og som blant annet tar for seg temaet Israel og endetiden.

Den kan også med fordel brukes i bibelstudiegrupper. Forfatteren er Ordet og Israels fylkessekretær i Trøndelagsfylkene, Kristian Fagerli.

Boken kan bestilles fra vårt kontor, klikk på overskriften!


Besøk Jerusalem Biblical ZooMidt i Jerusalem finner du Jerusalems bibelske hage med alle Bibelens dyr. 750.000 israelere og utenlandske turister besøker hagen hvert år.

Klikk på blå overskrift og se videoen!


Sangen El Shaddai - Gud den allmektigeEl Shaddai, hebraisk for Gud den allmektige. Kanskje det fineste navn på Israels Gud.

Sangen blir sunget av Amy Grant og er tekstet. Flotte malerier fra Jesu liv følger sangen.