Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Israel

Ordet & Israel har som motto:

- Evangeliet til jødene

- Profetordet til menighetene

I Israel støtter vi flere prosjekter som støtter opp om vår visjon og vårt motto

Les mer om dette her