Israel, Guds folk

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene