28. November. Møte Borgeskogen kirke, Porsgrunn v / Andreas Johanson. Prest i DELK og knyttet til Den Norske Israelmisjon

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene