Fredag 14. desember kl. 18.00 Evangeliesalen Berøa, Oslo v/ Charles Hansen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene