Fredag 27. oktober kl. 11.00 Evangeliehuset Stavanger v / Gordon Tobiassen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene