Fredag 28. til 30 september Stevnehelg Gavelstad Holtel Svarsted Vestfold . Gordon Tobiassen deltar

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene