Fredag 9. november kl. 18.00 NPAI - Berøa, Oslo v / Gordon Tobiassen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene