Frendag 21 til søndag 23 september Finsland Bedehus. v / Gordon Tobiassen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene