jan 27

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene