Lørdag 1. - søndag 2. September Møtehelg v/ Gordon Tobiassen, Betania Rakkestad

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene