Lørdag 10. november kl. 11.00 og 13.00 Seminar, Betania Stathelle v / Gordon Tobiassen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene