Lørdag 10. november kl. 19.00 Vollen bedehus v/ Charles Hansen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene