Lørdag 13. oktober kl. 11.00 - 13.00 Seminar Kristi Menighet, Halden. v / Gordon Tobiassen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene