Lørdag 13. oktober kl. 17.00: Å bedehus, Lyngdal v/ Charles Hansen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene