Lørdag 24. november kl. 19.00 Betania, Hauge i Dalane. To bibeltimer v/ Charles Hansen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene