Lørdag 27. oktober kl. 16.00 Varhaug bedehus v / Gordon Tobiassen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene