Mandag 15. oktober kl. 19.00 Israelgruppen, Oslo v / Gordon Tobiassen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene