Mandag 17. september kl. 19.00: Mevasseretgruppen i Frikirken, Fredrikstad v/ Charles Hansen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene