Mandag 19. november kl. 18.30 Shalomgruppen i Den Frie Evangeliske Forsamling, Oslo v/ Charles Hansen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene