Mandag 19. november kl. 19.00 Israelgruppe Frikirken, Fredrikstad v / Gordon Tobiassen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene