Møndag 17. september kl. 20.00 Visjon Norge v / Gordon Tobiassen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene