Møte helg, Love Life Church, Nordstrand Bedehus. v / Gordon Tobiassen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene