Møte Nardo Bedehus, Trondheim kl 19.00 Ole Einarsson Hals

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene