Onsdag 5 - søndag 9. September. Valderøy bedehus m.fl. Møter med Gordon Tobiassen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene