Shofar Mandal - Program høsten 2018

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene