Søndag 11. november kl. 17.00 Møte Bedehuset Ørje v / Gordon Tobiassen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene