Søndag 11. november kl. 18.00 Salem, Sandefjord v/ Charles Hansen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene