Søndag 14. oktober kl. 17.00 Sannhetens Ord, Slemmestad. v / Gordon Tobiassen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene