Søndag 16. 11.00 Kristi Menighet, Fredrikstad.

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene