Søndag 2. desember kl. 11.00 Tønsberg misjonskirke v / Charles Hansen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene