Søndag 28. oktober kl. 19.00 Evangeliehuset Stavanger v / Gordon Tobiassen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene