Søndag 9. desember kl. 11.00 Alta frikirke. Kl. 18.00: Betesda, Tverrelvdalen v/ Charles Hansen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene