Tirsdag 18. september kl. 19.00: Haldengruppen på Sion, Ingedal v/ Charles Hansen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene