Tirsdag 20. november kl. 19.00 Israelgruppe Halden v / Gordon Tobiassen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene