Tirsdag 4. desember kl. 19.00 Norge for Kristus, Sarpsborg. To bibeltimer v/ Charles Hansen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene