Torsdag 27. september kl. 19.00 Granly skole, Eik Tønsberg v / Gordon Tobiassen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene