Torsdag 8. november kl. 19.00 Betania, Larvik kl. 19.00 v/ Charles Hansen

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene