Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Ordet & Israels frivillige medarbeidere

Ordet og Israel baserer seg i hovedsak på frivillige medarbeidere som deler vår visjon. I hovedsak er dette fylkessekretærer, gruppeledere og andre personer som er tilknytter staben.