Styret i Ordet&Israel

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Styret i Ordet&Israel

Ordet&Israels styre består av 7 styremedlemmer og 3 Suppleanter

Gunnstein Nes

Styreformann
Tlf.: 970 74 750
E-mail: gunnstein.nes@hotmail.com

Gordon Tobiassen

Nestformann
Tlf.: 926 48 972
E-mail: amen7@online.no

Arne Rein Dahl

Hovedstyremedlem
Tlf.: 951 21 373
E-mail: arnedahl@online.no

Sissel Vagard

Hovedstyremedlem
Tlf.: 951 84 551
E-mail: sissel.vagard@gmail.com

Marian Eigeles

Hovedstyremedlem
Tlf.: 22 68 04 298
E-mail: marta11@online.no

Arild Knut Normannseth

Hovedstyremedlem
Tlf.: 33 13 07 20
E-mail: arinorm@online.no

Charles Hansen

Hovedstyremedlem
Tlf.: 480 07 163
E-mail: charhan@online.no

Kurt Urhaug

Suppleant
Tlf.: 913 34 079
Email: kurt@evangelisten.no

Reidun Hvale

Suppleant
Tlf.: 905 10 396
Email: reidun.hvale@sf-nett.no

Erene Solsvik Bruvik

Suppleant
Tlf.: 901 33 466
Email: erenesb@hotmail.com