Ordet og Israels arbejde

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene