Kollekt

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Kollekt

Innsamling til Ordet & Israel kan foregå ved:

  • Innsamling, som sendes til Ordet & Israels bankkonto: 7874 06 25224
  • VIPPS kode: 18720

Midlene går til

Ordet og Israel arbeider med:

  • Hjelp til fattige studenter
  • Støtte til messianske / arabiske menigheter og bibelskole
  • Forkynnelse og bibelundervisning i Norge og Israel

Ordet og Israel visjon er:

  • At det jødiske folk får Bibelens syn på Jesus Messias
  • At menigheten får Bibelens syn på Israel