Undervisning

Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

Undervisning

Her kan du lese artikler, som har vært utgitt i vårt blad, skrevet av våre forfattere og som omfatter Israel og det profetiske ord.

Her kan du også dele artiklene på Face-book

Artiklene egner seg som undervisningsmateriale i forbindelse med studiegrupper, eller benytte som kilde for undervisning

 

Lykke til med lesning og studie