Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

70 år og profetienes oppfyllelse

Det finnes det flere grunner til.

Den første grunnen er Jesus. Jesus elsket sitt eget folk. Han sørget når det gikk Israels folk dårlig. Hvis Jesus, vårt forbilde, hadde et slikt forhold til det jødiske folk, så må vi kristne også ha det. Sørge med dem når det går dårlig og glede oss med dem når det går godt. Staten Israels 70-årsjubileum er en fantastisk glede- lig ting i Israels folks historie. Så la oss som kristne glede oss med dem!

Ole Andersen / Ordet og Israel Danmark

Avisen Dagen / Ole Bernhard Sørbøe

Den andre grunnen er profetiene. Moses og de andre profeter i Bibelen forutsa at det jødiske folk mot avslutningen av verdenshis- torien igjen skal bli samlet i sitt gamle land. Jødene ble spredt. Det finnes nesten ikke et land på jorden hvor det ikke har bodd jøder. Synagoger og jødiske gravplasser vitner mange steder om at også her har det vært et lite eller stort jødisk samfunn. Men mot slutten av 1800-tallet begynte det å skje noe avgjørende nytt i det jødiske folkets historie. Jøder begynte i større antall å vende tilbake til Israels land. Bølge etter bølge av innvandrere ankom til det gamle Israels land.

Da staten Israel ble opprettet i 1948 tok innvandringen for alvor fart. Fra 1948 til 1951 immigrerte cirka 700.000 jøder til den nye staten. Siden har hvert eneste år brakt flere jøder tilbake. I årene etter Sovjetunionens sammenbrudd reiste mellom en halv og en hel million jøder til Israel.

Disse innvandrertall fra staten Israels første 70 år er verdens- historie. Aldri noensinne før har så mange jøder på så kort tid im- migrert til Israel. I dag bor nesten halvparten av alle verdens jøder i Israels land for første gang siden Jesu tid.

Profetiene i Bibelen forutsa at Gud en dag vil føre Israels folk til- bake til Israels land. Begynnelsen på oppfyllelsen av den profetien servidagforvåreøyne.

Staten Israels opprettelse for 70 år siden og hjemkomsten av jøder i et verdenshistorisk omfang viser oss at vi nærmer oss Jesu gjenkomst. Gud handler i historien for å gjøre alt klart til de siste dramtiske begivenheter ved Jesu komme.

Når Jesus er kommet synlig igjen, og alt det som skal skje i den forbindelse har skjedd, vil han til sist skape en ny jord hvor rett- ferdighet, fred og glede hersker. Sykdom, synd og død skal for evig være borte.

Israels historie i vår tid viser oss at det nærmer seg. Derfor har vi kristne så god grunn til å juble og takke for staten Israels 70 år.