Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

ARABISK-PERSISK KONTRA ARABISK-ISRAELSK KONFLIKT

Arabisk-persisk konflikt erstatter arabisk-israelsk konflikt
Et nytt konflikt-bilde i Midtøsten er kommet gradvis på plass, men mange har ikke oppdaget den store forandringen.
 

Alle i Israel er enige om at det store landet Iran for tiden er Israels farligste fiende. Men det samme mener også Israels arabiske naboland: Iran er også de arabiske landenes farligste fiende.
Derfor er mange elitemiljøer i Israels arabiske nabolandene de siste 10-15 årene i økende grad begynt å tenke at man nå har fått et nytt og dyptgripende interesse-fellesskap med Israel.
 
Er vokst gradvis frem
For 20 år siden var det helt vanlig å tenke at det var den arabisk-israelske konflikten som var den store og alt-dominerende konflikten i Midtøsten. Men de siste 10-15 årene er det tankebildet smuldret bort. Det er smuldret bort ikke bare i Israel, men også blant alle elitene i Israels arabiske naboland.
Det nye bildet er vokst frem ganske gradvis. Og fordi det er kommet gradvis er det mange i Europa og Norge som ikke er klar over den enorme forandringen som er skjedd.
 
Foreldet konfliktbilde
Foreløpig er ikke bildet hundre prosent entydig. Blant de palestinaarabiske lederne i Ramallah og i Gasa er man fremdeles ganske uenig i det som er skjedd. Der mener man fremdeles at konflikten mellom Israel og palestina-araberne er den samme gamle, og at konflikt-bildet er nøyaktig det samme som det var da konflikten våknet til live.
Konflikten våknet til live for akkurat 100 år siden. Det skjedde i 1920. Og det ble synliggjort gjennom den første arabiske terrorbølgen mot jøder nettopp i året 1920. I år, i 2020, mener altså de palestina-arabiske lederne at konfliktbildet etter hundre år er nøyaktig det samme som det var i 1920. Det er ingenting som har forandret seg i det 100 år gamle konfliktbildet, mener de.
Men hos arabiske ledere flest utenfor de palestina-arabiske miljøene – tenker man nå helt annerledes. Der tenker man at de palestina-arabiske «brødrene» i Ramallah og Gasa sitter falt i et foreldet konfliktbilde. For nå i vår tid er det enorme landet Iran vokst frem som en ny farlig fiende, ikke bare for Israel og jødefolket, men også for alle arabiske land og folk.
 
Også mediene har foreldet konfliktbilde
Vi bør vel ikke tvile på at de utenrikspolitiske ekspertene i Norge og Europa er klar over disse forandringene. Men i de europeiske mediene sitter det en mange utenriks-journalister som fremdeles ser ut til å sitte fast i det foreldede virkelighets-bildet. Den arabisk-israelske konflikten er den egentlige konflikten i Midtøsten, tror de. Og den arabisk-persiske konflikten eksisterer stort sett ikke. Slik tenker mange nyhets-journalister i Europa.
Det er til og med mange som rett og slett tror at Iran bare er et annet arabisk land akkurat som nabolandet Irak, og Jordan, Syria, Egypt og Saudi-Arabia. Men det er feil. Iran er et persisk land. Mens nabolandet Irak, pluss Syria, Jordan, Egypt og Saudi-Arabia er arabiske land.
 
En arabisk-persisk konflikt
Derfor er det nye konflikten mellom Iran og araberlandene ikke en konflikt mellom araberland og araberland. Men det er en persisk-arabisk konflikt. For Iran er altså et persisk land. Språket i Iran er «farsi». Og «farsi» betyr «persisk».
Det fins en arabisk minoritet i det store persiske landet Iran. Men det er nettopp en minoritet. Og det er den persiske majoriteten som definerer tanke-kulturen i det store landet Iran.
Dessuten er det en forskjell til mellom araber og perser. Iran er dominert av sjia-islam, mens de fleste arabiske landene er dominert av sunni-islam. Det er en enorm forskjell. Den er mye større enn mange i Europa forstår. Konflikten mellom sjia og sunni er 1400 år gammel og går tilbake til arve-oppgjøret etter at Muhammed døde på 600 tallet.
I de følgende 14 århundrene har konflikten sjia-sunni periodevis vært voldsom og blodig, men med lange og periodevise stridspauser underveis.
 
Konflikten sjia-sunni trappes opp
Det som skjer i vår tid, er at konfliktnivået igjen trappes voldsomt opp. Vi lever akkurat nå midt i en tid da konflikten mellom sjia og sunni, mellom perser og araber, er under voldsom opptrapping både i voldelighet og i ordbruk.
Men i Europa og Norge er det især bare ekspertene som ser ut til å oppdage dette nye og viktige trekket i virkelighetsbildet. De fleste andre, inkludert mange utenriks-journalister, sitter fremdeles fast i det gamle forestillingen om at det bare fins en stor konflikt i Midtøsten, den arabisk-israelske konflikten.
Det virkelighetsbildet er de siste 10-15 årene blitt foreldet. Nå er konflikten sjia-sunni, konflikten mellom perser og araber, blitt den store og altoverskyggende konflikten. Mens konflikten mellom palestinaaraberne og Israel er blitt redusert til en lokal små-konflikt. Som de fleste andre i regionen ignorerer.
Det er i lys av denne voldsomme forandringen i virkelighetsbilde vi må forstå den nye alliansen som nå utvikler seg mellom mange araberland og Israel.
For første gang siden 1200-tallet føler sunni-muslimene seg rystende underlegne overfor sjia-Iran. Derfor søker de nå militærallianse med Israel. Og etter hvert søker de til og med direkte freds-avtaler med Israel – slik som De forente Arabiske Emiratene UAE gjorde den 13. august.