Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

ARKEOLOGISKE FUNN STØTTER BIBELEN OVERVELDENDE

 Utgraving i Samaria

Standing With Israel / Ole Bernhard Sørbøe 9.6.18

Israel er hjem for noen av verdens største arkeologiske skatter, og forskere knytter oftest sine funn som direkte funn til Bibelen 

 


Under en tur til det hellige land for 18 år siden  besøkte Lisette Bassett-Brody, kona til CBN News David Brody, Israels museum i Jerusalem. Hun fant der mange utgravde interresante skatter funnet i Israel, men da hun så etter en katalog over disse bibelske skatter, var det ingen å finne. Så bestemte hun seg for å skrive en bok.


Hennes beslutning og år med hardt arbeid førte til boken hennes, Etset i Stein: Arkeologiske Oppdagelser som som beviser at Bibelens beretninger er sanne.


"Dette er ikke en bok om arkeologi," fortalte hun CBN News. "Det handler egentlig om Bibelen og bare litt om arkeologi - bare for å vise at historiene på sidene i Bibelen er historiske og aktuelle og sanne.» Bassett-Brody sier at mange bibel-troende kanskje ikke vet hva som er oppdaget i Israel.


"Jeg tror ikke at mange kristne innser hvor mye fysisk bevis som støtter Skriften," sa hun. En berømt del - eller mer nøyaktig, tusenvis av beviser - er Dødehavsrullene, plassert på Israels museum i Jerusalem. Oppdaget for 70 år siden, avslørte rullene en skatt skrevet for mer enn 2000 år siden.


"Når noe ikke støttes gjennom arkeologi, vil kritikere hoppe på det så fort som mulig og si, se det er ingen bevis, historien er ikke sann, og Bibelen er feil," forklarte hun. "Hva de døde rullene viste oss, er at vår kopi av Jesajas bok i dag er nesten nøyaktig identisk. Det er noen ordendringer, men de er ikke signifikante. Det som var så spennende er at det viser at vi kan stole på den versjonen vi har i dag, fordi den er så nær det som var der for tusenvis av år siden. « Boken inneholder nemlig seksjoner for enkel referanse til folk, steder og ting.


For eksempel kan leseren finne kjente navn fra kong David til Pontius Pilatus fra hele Israel og Midtøsten samt strukturer som Hiskias tunnel og murene i Jeriko. Forfatteren forbinder også gjenstander med viktige hendelser som fremstilling av den gyldne kalven, David som slår Goliat og Jesu korsfestelse.


"Innenfor hvert avsnitt er det alfabetisert og jeg ville ha alt veldig tilgjengelig, veldig lett å finne mens du blar gjennom," sa hun. "Så med hver artefakt er det en informasjonsblokk som forteller hvor gjenstanden ble funnet, hvem fant den, når fant de det og hva det egentlig er."


Det svarer også på spørsmål som disse: Har israelittene virkelig laget murstein uten halm? Var Jericho virkelig ødelagt da byens murene falt ned? Og var korsfestelse et middel til dødsstraff?


"For eksempel når Bibelen foreteller om David som drepte en gigant som heter Goliath, og folk leser at han har fem glatte steiner, tenker de sannsynligvis på småstein. Okay, hvordan kan du drepe en gigant med en stein?


"Men i virkeligheten har arkeologene gravd over hele landet og fant at det David brukte var et ganske vanlig militært våpen, en slynge og en stein. Steinen var noen ganger så stor som en tennisball. Og de kunne kastes 400 meter med stor fart og kraft. Så når noen innser hvor farlig disse våpnene kan være, kan du forstå hvordan han kunne drepe løver og bjørner og Goliath. "


I alt gir boken 70 funn som dokumenterer Skriftens historiske nøyaktighet.« Dette skjedde virkelig, og måten vi vet om dette, er fordi vi har fysisk bevis, og vi kan takke arkeologien for det,» forteller hun.To arkeologer som oppdaget slike fysiske bevis er Eilat Mazar og Gaby Barkay. Mazar fant forseglingen til kong Hiskia har nevnt i de hebraiske skrifter.


Barkay avdekket fliser og mynter fra den andre tempelperioden beskrevet i Det nye testamente."I Apostlenes gjerninger og i Johannes evangelium er det en omtale av den østlige verandaen på Tempelberget. Vi har gulvene som myntene rullet på da Jesus vendte seg opp og ned over bordene hos pengevekslerne. Vi har de store gulvene. Vi har de veldig myntene, sa Barkay.


"Det er faktisk slik at landet Israel bringer Bibelen til liv ved de funn som er gjort, og jeg tror det er virkelig en stor sannhet! Så de arkeologiske funn støtter vår Bibel fullt og helt!