Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

BIBI: «ANNEKTERING» VIL FREMME, IKKE HINDRE, FRED

Bibi: «Annektering» vil fremme, ikke hindre, fred.
Palestina-araberne bør ikke kaste bort de neste 100 årene på stadig nye forsøk på å bli kvitt Israel.
 

 
Den israelske statsministeren holdt søndag 28. juni en video-tale til sommer-kongressen til den store evangelikale kristne fellesorganisasjonen CUFI (= «Kristne Forent for Israel») leder av pastor John Haguee.
På grunn av corona-situasjonen kunne ikke Bibi reise til kongressen som gjestetaler, men måtte nøye seg med en videotale. Bibi holdt video-innlegget sitt bare tre dager før tidsfristen åpner for en mulig israelsk suverenitets-utvidelse den 1. juli – ifølge den nye amerikanske fredsplanen og den israelske regjeringsavtalen.
– Å innføre israelsk lovgivning i Judea og Samaria på steder som uansett vil tilfalle Israel i alle tenkelige fredsavtaler – vil ikke være et tilbakeslag for fredens sak, men det vil tvert imot fremme fredens sak, sa den israelske statsministeren til de amerikanske Israel-vennene.
 
Ba Abbas begynne å forhandle
Foran kameraene rettet Bibi også en direkte henvendelse til palestina-arabernes ledere og ba dem slutte seg til president Trumps fredsplan.
Dere bør ikke gå glipp av enda en mulighet. Dere bør ikke kaste bort enda et århundre på å prøve å ødelegge Israel, sa Netanjahu.
– Dere bør sette dere ned ved forhandlingsbordet i god tro. Ved forhandlingsbordet bør dere så fremforhandle et historisk kompromiss som kan gi både palestinaaraberne og Israel fred på like fot. Israel er klar for slike forhandlinger. Jeg er klar for slike forhandlinger. Nå bør også dere være klare for dem.
Den israelske statsministeren føyde til at det er mange arabiske stater i regionen som akkurat nå håper sterkt på at Israel og palestina-araberne skal komme i gang med seriøse fredsforhandlinger.
– Jeg har arbeidet hardt med å utvikle og utdype relasjonene med slike stater. Mange av dem har jo ikke noen formell fredsavtale med Israel. Jeg vil fortsette å styrke disse uformelle relasjonene. Jeg har tillit til at vi sammen kan bygge en fremtid basert på forsoning og fred, sa han.
 
Trumps plan konfronterer stor løgn
Og det er her den israelske statsministeren fremholder overfor de evangelikale kristne i USA at den nye amerikanske fredsplanen fra president Donald Trump er så betydningsfull.
– President Trumps fredsplan tvangs-forflytter ikke en eneste araber eller jøde fra hjemmene sine, sier Bibi. – Derimot går planen i full konfrontasjon med den store løgnen i fredsprosessen, den løgnen som sier at det jødiske folket er fremmede kolonialister i sitt eget gamle hjemland.
– Trumps plan gjør det klart at det jødiske folket har en gyldig, legal, historisk og moralsk rett på Judea og Samaria. Trumps plan støtter israelsk suverenitet over de jødiske samfunnene som befinner seg der, sier Bibi. – De jødiske bosettingene i Judea og Samaria er en integrert del av det historiske jødiske hjemlandet.
– Tross alt er det jo derfor de kaller oss «jøder», nemlig fordi vi kommer «fra Judea», sier Bibi, som legger til at også for evangelikale kristnes identitet er disse områdene viktige.
– Også for dere er dette en del av den historiske arven. Også for dere er dette en del av den felles sivilisasjonen vår. Under israelsk suverenitet vil den felles arven bli vernet og beskyttet for fremtiden. I en region der mange kristne må flykte og tvinges til å leve i frykt, er de kristne i Israel derimot vernet, beskyttet og i vekst.
 
Pastor ba for fred
Konferanse-presidenten for CUFI, pastor John Haguee, sa i tilslutning til den israelske statsministerens videotale til den evangelikale kristne sommer-kongress i USA, at han nå ber Gud om at palestinaaraberne nå må velge fredens vei, den veien til fred og velstand som president Donald Trumps fredsplan legger til rette for.