Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

BIBI & PUTIN: FIKK KVINNE TRYGT HJEM

 

Bibi & Putin: Fikk kvinne trygt hjem
Bibi takker «min venn Putin» hjertelig for hjelpen med å redde israelsk kvinne.
 

 
Natt til fredag 19 februar kom den israelske super-forhandleren, Jaron Blum, hjem igjen til Israel med den israelske kvinnen trygt ombord i flyet sitt, etter en ukes hektiske forhandlinger i Moskva for få kvinnen løslatt fra Syria. Syria overlot kvinnen i god behold til russerne. Og russerne transporterte henne fra Syria til Moskva, der hun straks ble overlevert til de israelske regjerings-utsendingene.
Som motytelse lovet Israel å sette fri to pro-syriske fengselsfanger. Men da det kom til stykket, nektet begge å la seg utlevere. I stedet ble to fåregjetere fra Syria utlevert, mens en dømt terrorist-hjelperske fikk fengselsstraffen sin avkortet.
 
Noe stort var på gang
Det var forrige helg de israelske journalistene oppdaget at det foregikk hektisk møtevirksomhet på regjeringsnivå i Israel – pluss like hektisk diplomatisk aktivitet mellom Russland og Israel. Det betydde naturligvis at noe stort var på gang. Men journalistene, som prøvde å grave i nyheten, ble myndig stanset av den militære nyhetssensuren. Israel har en militær kontroll-myndighet som har fullmakt til å stanse medienyheter som har med sensitive militære hemmeligheter å gjøre. Denne myndigheten tvang de israelske journalistene til å vente et par dager med å grave videre i den nyheten de var begynt å oppdage.
Omsider, dvs utpå dag mandag, fikk journalistene lov til å skrive et par enkle setninger: At det foregikk viktige og hemmelige regjeringssamtaler innenfor den israelske regjeringen pluss like viktige diplomatiske samtaler mellom Israel og Russland. Og: At det handlet om, sitat: «et humanitært spørsmål i Syria».
Litt senere i uken viste det seg at de hemmelige samtalene hadde ført frem til en avtale og at all hemmelig-stemplingen kunne oppheves.
 
Ultra-ortodoks kvinne krysset grensen
Nyhetssaken handlet om en ung ultra-ortodoks israelsk kvinne fra Modiin Illit. Hun hadde vært på Golanhøydene i eller i nærheten av den drusiske landsbyen Majdal Sham. I rufsete fjell-terreng hadde hun krysset inn over grensen mellom Syria og Israel og ble pågrepet av syriske myndigheter.
Syrisk presse siterte syriske myndigheter på at den ultra-ortodokse kvinnen (ca 25 år?) faktisk ikke var en farlig israelsk spion, men bare en litt ubehjelpelig (les: moderat evneveik?) kvinne som hadde snublet forbi landegrensen.
 
Bibi haste-ringte til Putin
Det som deretter skjedde på regjeringshold i Israel, var at statsministeren innkalte til hemmelig hastemøte i regjeringen for å redde den unge kvinnen. På grunn av corona-pandemien foregikk møtet elektronisk.
I det hemmelige møtet fortalte Bibi at han hadde haste-ringt til sin gode venn i Moskva, president Vladimir Putin. De to er nære personlige venner, trass i at Russland og Israel som stater ikke alltid er på linje i internasjonale saker. Nå brukte Bibi vennskapet med Putin til å få statsapparatet i Russland på øverste nivå til å engasjere seg som mellommenn i israelske forhandlinger med Syria om utlevering av kvinnen.
Bibi fikk rivalen sin, forsvarsminister Benny Gantz, til å ringe den russiske forsvarsministeren. Han fikk utenriksminister Gabi Asjkenasi til å ringe den russiske utenriksministeren. Regjeringen påla Israels ambassadør i Moskva å fremme saken maksimalt i det russiske utenriksdepartementet. Og Israel sendte superforhandler Jossi Blum, pluss noen diplomater, til Moskva til 48 timer med heksiske indirekte forhandlingar mellom Israel og Syria, formidlet av hele det øverste statsapparatet i Moskva.
Resultatet ble en utleveringsavtale der Syria skulle utlevere den israelske kvinnen, mens Israel skulle setter fri og utleverer to pro-syriske fengsels-fanger som Israel tidligere hadde pågrepet. Men i siste liten kom det her en kjelke i veien.
 
En kjelke i veien
De to pro-syriske pågrepne ble i pressen identifisert som Nihal al Makt og Ziyab Qahmouz. Den førstnevne kvinnen hadde sittet i husarrest i den drusiske hjemmelandsbyen sin på Golan etter en ulovlig grensekryssing mellom Syria og Israel. Enkelte drusere på Golan er av og til mer pro-syriske enn pro-israelske. Men nå nektet al Makt tvert å la seg utlevere til Syria.
Den andre pågrepne, Ziyad Qahmouz, hadde sittet seks-syv år i israelsk fengsel, etter en dom i 2014 for å ha hjulpet til under et terroristangrep. Også hun var druser fra samme landsby på Golan. Også hun nektet kontant å la seg utlevere til Syria.
Sluttresultatet ble da at Israel i stedet returnerte to harmløse syriske fåregjetere til Syria via Røde Kors. De hadde krysset grensen til Israel i løpet av de siste par månedene. Samtidig fikk den drusiske terrorist-hjelpersken fengselsstraffen sin nedkortet. Og til gjengjeld for disse innrømmelsene utleverte syrerne den israelske kvinnen til russerne, som i sin tur hjalp henne via Moskva til Israel.
 
Bibi takket Putin hjertelig
Statsminister Netanjahu takket fredag hjertelig «min gode venn, Vladimir Putin,» for all den gode russiske hjelpe med å formidle utvekslingsavtalen mellom Israel og Syria.
– Jeg ringte og ba Putin om hjelp, og han handlet øyeblikkelig og med full innsats, sa Bibi, som også takket alle de hjemlige israelske aktørene for den samordnede innsatsen.
Også i 2019 samarbeidet Bibi og Putin tett om å få levningene til en gjenfunnet israelsk soldat fra krigen i 1982 transportert fra Syria, via Moskva, til et siste hvilestedet i Israel. Ved den anledningen beordret Putin full russisk militær honnør til ære for båren til den israelske soldaten, mens båren ble høytidelig løftet over i det israelske statsminister-flyet i Moskva.