Evangeliet til jødene
Profetordet til menighetene

BIBI-REGJERINGEN ADVARES MOT «ANNEKTERING»

 

Bibi-regjeringen advares mot «annektering»
Advarslene sendes sammen med gratulasjons-hilsenene ved den nye regjeringens tiltredelse.
 

 
Mens vi i Norge var opptatt med å feire 17. mai, ga de folkevalgte i Israel den nye Netanjahu-regjeringen solid tillitsvotum og tok regjeringen i ed. Deretter gikk de nye israelske statsrådene til hver sine departementer for å overta nøkler og gi utgående statsråder avløsning.
Siden vi i Norge hadde Grunnlovsdag, er det ikke rart at det som skjedde i Israel, forsvant fra nyhets-overskriftene våre. Men det forsvant ikke fra nyhetsoverskriftene i resten av verden. Og nyheten om den nye israelske stor-koalisjonen utløste i mange vesteuropeiske land en rar blanding av offisielle gratulasjoner og i samme åndedrett: advarsels-ord.
 
Gratulasjon og advarsel
Mønsteret i disse vesteuropeiske gratulasjons-hilsenene var to-delt. På den ene siden gratulerte man både den tiltrådte statsministeren Benjamin Netanjahu og den påtroppende statsministeren om halvannet år, Benny Gantz. Man gratulerte begge med den nye regjeringens tiltredelse. På den andre siden snudde og vendte man på hilsningsordene slik at man i neste avsnitt kunne advare den nye israelske regjeringen mot å «annektere» de jødiske bosettingene innenfor de såkalte C-områdene i omstridt territorium.
Dette er dermed mønsteret for Israels internasjonale situasjon akkurat nå. For første gang på 17-18 måneder har Israel fått på plass en normal regjering. Men straks gyver toneangivende statsoverhoder i Vest-Europa løs med advarende erklæringen som har brodd mot den viktigste programposten i den nye regjeringens tiltredelses-erklæring.
 
Ikke «annektering» men sivil administrering
For den nye israelske regjeringen varslet altså i tiltredelseserklæringen at statsminister Netanjahu i de nærmeste månedene kommer til å legge frem et lovforslag som innfører sivil israelsk lovgivning i Jordan-dalen, i Nordre Dødehavsregion og i alle de jødiske bosettingene i de såkalte C-områdene. Stikkordet er: sivil lovgivning.
I de vest-europeiske statsoverhodenes språkbruk handler dette om «annektering». Men når det gjelder område-forvaltning handler det altså egentlig om noe annet. Israel har siden 1967 hatt militær administrering av disse områdene. Det alternativet som nå vokser frem, handler om innføring sivil administrering etter gjeldende israelsk lovgivning.
Men fra og med tiltredelsen denne uken er dette nå den nye israelske storkoalisjonens hverdag: Et kor av toneangivende internasjonale røster er begynt å klage og rope om at Israel for all del ikke må oppfylle det viktigste løftet i regjeringens tiltredelses-erklæringen.
 
Israel: «Megafon-diplomati» er uklokt
Det krasseste av disse protest-ropene er kommet fra den franske presidenten, Emmanuel Macron. Som alle andre begynte han erklæringen sin med å gratulere Bibi og Benny med tiltredelsen. Men deretter advarte han i heftige ordelag mot «annektering».
Utenriksdepartementet i Jerusalem takket president Makron høflig for gratulasjonen, men svarte så at det ikke ville være noen god idé å fortsette med «megafon-diplomati». Den franske presidenten mistet forøvrig denne uken flertallet sitt blant de franske folkevalgte.
 
EU-talsmann manglet enstemmighet
Så kom vi til EU. Utenrikstalsmannen til EU, Josef Borrell, sendte ut en inntrengende appell til den nye israelske regjeringen om å avstå fra å «anektere» deler av de «okkuperte territoriene på Vestbredden». Straks etterpå viste det seg at Borrells erklæring manglet støtte fra to av EUs 27 medlemsstater. Ungarn og Østerrike sa seg blankt uenig. Og siden erklæringen ikke var enstemmig, mangler den formell gyldighet innen EU-systemet.
Flertalls-røster innen Unionen klaget høylytt over de to landene som blokkerte for enstemmighet. Men Ungarn og Østerrike sto på sitt og lot seg ikke rokke.
Utenriksministrene innen EU holdt så en videokonferanse. De mest aggressive gikk til og med inn for sanksjoner mot Israel. Men det forslaget fikk liten støtte. Og selv protest-erklæringen fra Josef Borrell ble igjen torpedert av de to statene som ikke var enige. Dermed falt EUs politikk sammen som et korthus. EU-systemet krever nemlig enstemmighet i den slags saker. Og EU er ganske enkelt ikke enstemmig.
 
Svake arabiske reaksjoner
Så skulle man kanskje vente heftigere protester fra hele den arabiske verden mot den nye israelske regjeringens tiltredelseserklæring?
Tja. En enkelt slik erklæring kom for så vidt denne uken fra Selvstyremyndighetens aldrende president, Mahmoud Abbas. Han protesterte mot Israels annektering og hevdet at alt militært og økonomisk samarbeid med USA og Israel fra og med denne uken av var totalt avlyst.
Problemet er at det samme sa Abbas også forrige gang han holdt tale om denne saken. Og i praksis fortsatte likevel det eksisterende samarbeidet med Israel som før. Uten pengene som Israel overfører hver måned, er Selvstyremyndigheten i praksis konkurs. Israelske aviser siterte denne uken mange tjenestemenn innen den palestinaarabiske Selvstyremyndigheten som sa at de aldri har fått noen ordre om å bryte samarbeidet med Israel. Mahmoud Abbas' krigerske tale var følgelig bare tomme ord uten reelt innhold.
Det samme må sies om protesten fra kong Abdulla av Jordan. Uten Israels og USAs militærhjelp faller regimet i Jordan sammen. Derfor protesterer kongen høylytt. Men bare med tomme ord. Det ville være politisk selvmord av kong Abdulla å kansellere fredsavtalen med Israel av 1994. Da vil staten Jordan bryte sammen.
I resten av den arabiske verden er dessuten tonearten for tiden en helt annen. Ingen av de andre sunni-arabiske statene reagerer på de palestina-arabiske appellene. Sunni-araberne er for tiden så engstelige for sjia-Irans aggressivitet at de i virkeligheten trenger den lavprofilerte militæralliansen de har med Israel.
Som saudiske journalister denne uken skrev: Innenfor sunni-muslimenes verden har den palestinaarabiske Selvstyremyndigheten gjort seg selv irrelevant. Sunni-statene protesterer ganske enkelt ikke - selv om Mahmoud Abbas befaler dem å protestere.